Lansare proiect „Competent şi ocupat pe piaţa muncii” – POSDRU/168/6.1/S/146180

Publicat de: Data publicarii: 25 octombrie 2014 Categorie: Comunicate, Evenimente

„Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare” anunță lansarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/146180 „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”.

CONFERINȚA DE LANSARE va avea loc miercuri, 29 Octombrie 2014, ora 14.00 la Siqua Hotel, Calea Plevnei nr. 59 A, Bucureşti.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Partenerii proiectului sunt:

  • Partener 1: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC;
  • Partener 2: Filiala Bucureşti a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC;
  • Partener 3 transnaţional: Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL- Portugalia.

Scopul proiectului este promovarea conceptului de economie socială la nivelul regiunilor Bucureşti- Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia şi Vest ca iniţiativă de dezvoltare durabilă şi creştere a calităţii vieţii.

Ne propunem ca prin promovarea unui pachet de măsuri active bazate pe conceptul economiei sociale, respectiv înfiinţarea unui număr de 11 structuri de economie socială în domeniul reciclării uleiului menajer uzat,  să contribuim la creșterea calității vieții viitorilor beneficiari și a comunității.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Constantin Gheorghe FLAUT COPOS- Manager proiect, Tel. 0742123695.

Persoane de contact:

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Nicoleta MOLDOVAN – Expert informare și publicitate,Tel: 0722839729;

Ioan Claudiu TARŢA – Expert organizare evenimente,Tel: 0726374983.

 

Descarca Agenda eveniment ID146180

Descarca Comunicat presa lansare proiect 146180

Descarca Invitatie conferintă lansare ID 146180

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesați site-ul AMPOSDRU http://www.fseromania.ro