Lansare proiect „Economia socială – sprijin pentru ocupare!” – POSDRU/168/6.1/S/146181

Publicat de: Data publicarii: 15 octombrie 2014 Categorie: Comunicate, Evenimente

„Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare” anunță lansarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/146181 „Economia socială- sprijin pentru ocupare!”.

CONFERINȚA DE LANSARE va avea loc vineri, 31 OCTOMBRIE 2014, ora 13.00 în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene ,,Petre Dulfu” Maramureş, B-dul Independenţei nr. 4B, Baia Mare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Partenerii proiectului sunt:

  • Partener 1: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC;
  • Partener 2: Filiala Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC;
  • Partener 3 transnaţional: Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL- Portugalia.

Scopul proiectului este promovarea conceptului de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest, Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia, ca iniţiativă de dezvoltare durabilă şi creştere a calităţii vieţii.

Ne propunem ca prin promovarea unui pachet de măsuri active bazate pe conceptul Economiei Sociale, respectiv înfiinţarea unui număr de 11 Structuri de Economie Socială în domeniul reciclării uleiului menajer uzat,  să contribuim la creșterea calității vieții viitorilor beneficiari și a comunității.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Constantin Gheorghe FLAUT COPOS– Manager proiect, Tel. 0742123695.

Persoane de contact:

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Nicoleta MOLDOVAN-Expert informare și publicitate,Tel: 0722839729;

Loredana Rozalia MIHALY-Expert organizare evenimente,Tel: 0756962740.

Descarca Comunicat presa lansare proiect 146181

Descarca Agenda evenimentului ID 146181

Descarca Invitatie conferinta lansare ID 146181

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesați site-ul AMPOSDRU http://www.fseromania.ro