Proiecte

Activitati cu finantare Europeana desfasurate de CCF

Invitatie de participare nr. 2226/28.02.2018

By | POCU/18/4.1/101910 | No Comments

Invitatie de participare nr. 2226/28.02.2018  la  achiziția directă  organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Inchirierea de spatii pentru formare profesionala în cadrul proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități „, POCU/18/4.1/101910   Caiet de sarcini spatii 4.1. Invitatie de participare spatii 4.1. Modele de formulare inchiriere 4.1.

Read More

Covorul cu povești la Școala Generală Lucian Blaga din Jibou

By | POCU/18/4.1/101910 | No Comments

Bucurie, zâmbete, poveşti spuse altfel, aplauze şi un decor spectaculos sunt cuvinte ce vor caracteriza ziua de 19 aprilie la Școala Generală Lucian Blaga, Jibou. De ce poveşti spuse altfel? Pentru a induce copilului plăcerea de a citi, povestea pe care el o ascultă, o înțelege și o savurează se găsește între coperțile acelei cărți care se află alături de covor. De obicei cartea, covorul şi personajele din poveste se…

Read More

Mecanisme specifice de protecţie privind nediscriminarea în baza dreptului UE .Accesul la asistenţă socială şi la alte forme de securitate socială

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

Dintre directivele privind nediscriminarea, numai Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, asigură o pro­tecţie semnificativă împotriva discriminării legate de accesul la sistemul de asistenţă socială şi la alte forme de securitate socială. Aceasta include şi accesul la prestaţii în natură care sunt deţinute „în comun” de către stat, cum ar fi sistemul public de asistenţă medicală, sistemul de învăţământ şi sistemul de…

Read More

Nediscriminarea privind rasa și originea etnică

By | POCU/18/4.1/101910 | No Comments

Conţinutul criteriului „rasei şi originii etnice” pare să difere puţin între UE şi CEaDO, prin faptul că Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deose­bire de rasă sau origine etnică, exclude în mod expres „cetăţenia” din conceptul de rasă sau origine etnică. Deşi CEaDO enumeră „cetăţenia” sau „originea naţională” drept criteriu separat, jurisprudenţa arată că cetăţenia poate fi în­ţeleasă ca element constitutiv al originii etnice. Acest lucru nu se…

Read More

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ

By | Comunicate, POCU/20/4.2/102223 | No Comments

Invitație de participare la achiziție directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Inchirierea de spatii pentru formare profesionala în cadrul proiectului „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC „, POCU/20/4.2/102223 Modele de formulare inchiriere 4.2. Invitatie de participare 4.2. Caiet de sarcini 4.2.

Read More

Aspecte probatorii în dreptul privind nediscriminarea

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

Discriminarea nu tinde să se manifeste într-o manieră deschisă şi uşor de identifi­cat. Probarea unui caz de discriminare directă este adesea dificilă, chiar dacă, prin definiţie, tratamentul diferenţiat este „în mod deschis” bazat pe o caracteristică a victimei. Motivul tratamentului diferenţiat este, de multe ori, neexprimat sau superficial asociat altui factor (precum prestaţiile condiţionate de pensionarea unei persoane care sunt asociate vârstei drept criteriu protejat). În acest sens, cazurile în…

Read More

Nediscriminarea privind limba, religia, culoarea şi apartenenţa la o minoritate naţională

By | POCU/18/4.1/101910 | No Comments

Deşi legislaţia UE nu enumeră în mod expres limba, culoarea sau ascendenţa drept criterii protejate, acest lucru nu înseamnă că aceste caracteristici nu ar putea fi pro­tejate ca făcând parte din rasă sau originea etnică, în măsura în care limba, culoarea şi ascendenţa sunt asociate intrinsec rasei şi originii etnice. De asemenea, s-ar părea că, în măsura în care factorii care intră în componenţa cetăţeniei sunt relevanţi şi pentru rasă…

Read More

Invitatie de participare achiziție directă

By | Comunicate, POCU/18/4.1/101910, Proiecte | No Comments

Invitatie de participare nr. 2226/28.02.2018  la  achiziția directă  organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Inchirierea de spatii pentru formare profesionala în cadrul proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități „, POCU/18/4.1/101910   Documente: Caiet de sarcini spatii 4.1. Invitatie la achizitia directa spatii 4.1. Modele de formulare inchiriere 4.1.

Read More

Protecţia împotriva discriminării în domeniul accesului la bunuri şi servicii, inclusiv locuinţe

By | POCU/18/4.1/101910 | No Comments

Protecţia împotriva discriminării în domeniul accesului la bunuri şi servicii, inclusiv locuinţe se aplică criteriului “rasă” prin Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică şi criteriului “sex” prin Directiva de aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii. Directiva de aplicare a principiu­lui egalităţii de tratament între femei şi…

Read More

Mecanisme de protecţie împotriva unui tratament mai puţin favorabil în temeiul legilor europene privind nediscriminarea

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

În cadrul dreptului european privind nediscriminarea, un mecanism de protecţie poate fi exprimat în termeni generali sau în termeni specifici mai limitativi. Abor­darea adoptată de CEDO constă în utilizarea unui mecanism de protecţie exprimat în termeni generali, atât în cazul discriminării directe, cât şi în cazul discriminării indirecte. În schimb, dreptul UE prevede numai mecanisme de protecţie specifice limitative pentru discriminarea directă şi un mecanism de protecţie general numai în…

Read More

Hărţuirea şi instigarea la discriminare în baza directivelor UE privind nediscriminarea

By | POCU/18/4.1/101910 | No Comments

Interdicţia hărţuirii şi a instigării la discriminare ca parte din dreptul UE privind nediscriminarea repre­zintă evoluţii relativ noi, care au fost introduse pentru a permite o protecţie mai cuprinzătoare Hărţuirea reprezintă un tip specific de discriminare în temeiul directivelor UE privind nediscriminarea. Aceasta fusese tratată anterior ca o manifestare concretă a discri­minării directe. Abordarea sa ca subiect separat în cadrul directivelor, se bazează mai degrabă pe importanţa pe care o…

Read More

Discriminarea directă

By | POCU/20/4.2/102223, Proiecte | No Comments

Discriminarea directă este definită în mod similar în CEaDO şi în dreptul UE. Articolul 2 alineatul (2) din Directiva UE privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, prevede că discriminarea directă apare „atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost sau ar fi o altă persoană, într-o situaţie comparabilă, pe baza rasei sau originii etnice”. CEDO utilizează formularea potrivit…

Read More

Direcţiile de acţiune, obiectivele și rezultatele urmărite în domeniul egalităţii si nediscriminării

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

Rapoartele realizate în ultima perioadă de instituții international, constată că în România existentă o legislație favorabilă pentru prevenirea și combaterea discriminării, însă ar fi necesară o implicare mai mare a autorităților în implementarea acestei legislații. Strategia cuprinde direcţiile de acţiune, obiectivele și rezultatele urmărite în domeniul egalităţii, nediscriminării, promovării incluziunii și a diversităţii. Ea are la bază obiectivele prioritare fixate la nivel european și internaţional, în vederea armonizării cu cerinţele…

Read More

Categorii de discriminare şi mecanisme de protective împotriva discriminării

By | POCU/18/4.1/101910 | No Comments

Scopul dreptului privind nediscriminarea este de a asigura tuturor persoanelor per­spective egale şi echitabile de acces la oportunităţile disponibile în societate. Facem alegeri în fiecare zi atunci când decidem cu cine socializăm, unde ne facem cumpă­răturile şi unde lucrăm. Preferăm anumite lucruri şi anumiţi oameni în locul altora. Chiar dacă exprimarea preferinţelor noastre subiective este un lucru comun şi nor­mal, este posibil ca în unele momente să exercităm funcţii care…

Read More

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2016-2020

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2016-2020, își propune să reducă numărul cazurilor de discriminare din societatea românească, să promoveze egalitatea în drepturi și de șanse pentru toți, prin măsuri coerente, integrate și interinstituționale, astfel încât să contribuie la dezvoltarea unei societăți care este inclusivă și în care diversitatea este prețuită. România, ca stat democratic european, susține o politică publică de prevenire și sancționare…

Read More