Proiecte

Activitati cu finantare Europeana desfasurate de CCF

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ

By | Comunicate, Proiecte | No Comments

În atenția operatorilor economici interesați: ASOCIAȚIA CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE A UNIVERISTĂȚII DE NORD BAIA MARE cu sediul în BAIA MARE, str. CRIȘAN NR.10, punct de lucru – B-dul Unirii, nr. 10, cod fiscal 26392927, reprezentata prin Sălăjeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finanțare – POSDRU/168/6.1/S/146180, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de…

Read More

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ

By | Comunicate, Proiecte | No Comments

ASOCIAȚIA CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE A UNIVERSITĂȚII DE NORD BAIA MARE, cu sediul în BAIA MARE, str. Crișan, nr. 10, cod fiscal 26392927, punct de lucru Bd. Unirii, nr. 18, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare – POSDRU/168/6.1/S/146181, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”…

Read More

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE CANTINĂ ȘI CATERING

By | Comunicate, Proiecte | No Comments

În atenția operatorilor economici interesați: ASOCIAȚIA CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE A UNIVERISTĂȚII DE NORD BAIA MARE cu sediul în BAIA MARE, str. CRIȘAN NR.10, punct de lucru – B-dul Unirii, nr. 18, cod fiscal 26392927, reprezentata prin Sălăjeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finanțare – POSDRU/168/6.1/S/146180, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de…

Read More

ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE TIP CATERING

By | Comunicate, Proiecte | No Comments

În vederea derulării activităților din cadrul proiectului : “Economia sociala – sprijin pentru ocupare!”, Contract POSDRU/168/6.1/s/146181, cofinantat din Fondul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1120/15.10.2013 al ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări,…

Read More

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE MATERIALE DE PUBLICITATE

By | Comunicate, Proiecte | No Comments

În atenția operatorilor economici interesați: ASOCIAȚIA CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE A UNIVERISTĂȚII DE NORD BAIA MARE cu sediul în BAIA MARE, str. CRIȘAN NR.10, punct de lucru – B-dul Unirii, nr. 18, cod fiscal 26392927, reprezentata prin Sălăjeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finanțare – POSDRU/168/6.1/S/146180, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de…

Read More

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE MATERIALE DE PUBLICITATE

By | Comunicate, Proiecte | No Comments

În atenția operatorilor economici interesați: ASOCIAȚIA CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE A UNIVERSITĂȚII DE NORD BAIA MARE, cu sediul în BAIA MARE, str. Crișan, nr. 10, cod fiscal 26392927, punct de lucru Bd. Unirii, nr. 18, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare – POSDRU/168/6.1/S/146181, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de…

Read More

”Fără discriminare pentru o viață împlinită!”

By | Proiecte | No Comments

POSDRU/120/G/6.2/124617/ Partener 1 Titlu: ”Fără discriminare pentru o viață împlinită!” Perioadă implementare: 01.08.2013-30.04.2015 Beneficiar: Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș/  Partener 2: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Obiectivul general: Proiectul se adresează unui grup vulnerabil cu nevoi complexe si cronice având ca obiectiv general facilitarea accesului pe piaţa muncii a 202 persoane de etnie romă aflate in risc de marginalizare si excluziune socială din 3 judeţe ale regiunii NV. Obiectiv specific…

Read More

”Acces pentru toți – accesul persoanelor cu dizabilități la ocupare și servicii!”

By | Proiecte | No Comments

POSDRU_165_6.2_S_142889/ Beneficiar Titlu:”Acces pentru toți – accesul persoanelor cu dizabilități la ocupare și servicii!” Perioadă implementare: 20.05.2014 – 19.11.2015 Partener 1: ”Filiala București a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC”/ Partener 2: ” Filiala Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC”/ Partener 3: Filiala Arad a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC”/ Partener 4: ”Administrația Națională a Penitenciarelor”/ Partener 5:”Fluxhphera Consultoria de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas de InformaçãoLda” – Portugalia/ Partener…

Read More

”Spune stop inactivității!”

By | Proiecte | No Comments

POSDRU/125/5.1/S/131155/ Partener Titlu: ”Spune stop inactivității!” Perioadă implementare: 31.03.2014 – 30.09.2015 Beneficiar: Fundația Solidaritate și Speranță Iași/ Partener 2: Asociația Filantropică Oradea/Partener 3: Episcopia Severinului și Strehaiei – Drobeta Turnul Severin Obiectivul general: Îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive Obiectiv specific 1: Îmbunățățirea nivelului de informare și consiliere profesională individuală și de grup pentru 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest si…

Read More

”Adaptabilitate – Șansa la o viață activă!”

By | Proiecte | No Comments

POSDRU/120/G/6.2/124215/ Partener 2 Titlu: ”Adaptabilitate – Șansa la o viață activă!” Perioadă implementare: 01.07.2013-31.03.2015 Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare/ Partener 1:Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC/ Partener 3: Consiliul Județean Satu Mare Obiectivul general: Promovarea unui pachet de măsuri eficiente pentru creşterea capacităţii de ocupare a 140 persoane cu dizabilităţi. Obiectiv specific 1.Facilitarea accesului la piata muncii prin cresterea capacitatii a 140 de persoane cu dizabilitati de a-si gasi un…

Read More

„Zona istorică-Zona modernă/ Dezvoltare sustenabilă rurală”

By | Proiecte | No Comments

POSDRU/110/G/5.2/89265/ Beneficiar Titlu: „Zona istorică-Zona modernă/ Dezvoltare sustenabilă rurală” Perioadă implementare: 01.01.2012 – 31.12.2013 Partener: Primăria comunei Poienile de Sub Munte Obiectivul general: Asigurarea unor condiții de sustenabilitate pe termen lung în 30 de UAT rurale prin dezvoltarea calității resurselor umane (angajare sau antreprenoriat). Obiectivul specific 1: Dezvoltarea unui pachet integrat de măsuri active de ocupare adaptate specificului socio–economic local, adresate atât GT cât și celor 30 de UAT rurale, pentru potentarea dezvoltării durabile. Obiectivul…

Read More

„Sate europene – Dezvoltarea calității vieții în spațiul rural”

By | Proiecte | No Comments

POSDRU/110/G/5.2/87557/ Beneficiar Titlu: „Sate europene – Dezvoltarea calității vieții în spațiul rural” Perioadă implementare: 01.12.2011 – 30.11.2013 Partener: Federația Organizațiilor Neguvernamentale din județul Maramureș Obiectivul general: Dezvoltarea unor măsuri active de ocupare la nivelul a 17 unități administrativ teritoriale dintr-o microregiune Obiectivul specific 1: Dezvoltarea serviciilor de informare și motivare a GT din mediul rural prin informare, creșterea conștientizării, orientare, job-cluburi și burse de locuri de muncă Obiectivul specific 2: Creșterea capacităților de ocupare…

Read More

„Măsuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4 unități administrativ teritoriale din regiunea N-V” ( MAO 4)

By | Proiecte | No Comments

POSDRU/104/G/5.1/80672/ Beneficiar Titlu: „Măsuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4 unități administrativ teritoriale din regiunea N-V” ( MAO 4) . Perioada de implementare: 01.01.2011-30.06.2012 Partener: Federația Organizațiilor Neguvernamentale din județul Maramureș Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor măsuri active de ocupare a șomerilor de lungă durată la nivelul a 4 unități administrativ teritoriale (2 orașe și 2 comune), din regiunea de NV. Obiectivul specific 1. Identificarea măsurilor de ocupare specifice fiecărei…

Read More

„Rețeaua de măsuri active de ocupare și formare la nivelul a 15 unități administrativ teritoriale din regiunea Nord Vest”

By | Proiecte | No Comments

POSDRU/104/G/5.1/79044/ Partener Titlu: „Rețeaua de măsuri active de ocupare și formare la nivelul a 15 unități administrativ teritoriale din regiunea Nord Vest” Perioada de implementare: 01.11.2010 – 31.10.2012 Beneficiar: Federația Organizațiilor Neguvernamentale din județul Maramureș Obiectivul general  al proiectului este dezvoltarea unor măsuri de îmbunătățire a capacităților de ocupare a 1150 de beneficiari (persoane inactive și șomeri de lungă durată), de la nivelul a 15 unități administrativ teritoriale (UAT) din regiunea de NV întrre…

Read More