SERVICII DE INFORMARE ȘI CONSILIERE PE PIAȚA MUNCII
Decizia Nr. 123/01.07.2011 – AJOFM MM

MEDIERE PE PIAȚA MUNCII INTERNĂ
Decizia Nr. 111/08.08.2012 – AJOFM MM

 

AUTORIZAȚII FORMARE PROFESIONALĂ

CALIFICARE

TAPIȚER – Cod COR 743701, COD NC 7437.1.1 – Autorizație seria MM, nr. 000536, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 24/473/03.10.2011

OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE TERMOPLASTICE – Cod N.C./COR: 823203; – Autorizație seria MM, nr. 000625, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților

CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE – Cod N.C/Cor: 7435.2.3; – Autorizație seria MM, nr. 000677, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 24/267/05.06.2012

MONTATOR APARATAJ ELECTRIC – Cod N.C/Cor: 7241.1.12; – Autorizație seria MM, nr. 000768, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 24/604/29.11.2012

ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR – Cod N.C/Cor: 7122.2.1; – Autorizație seria MM, nr. 000769, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 24/605/29.11.2012

PERFECȚIONARE

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE 
Autorizație seria MM, nr. 000551, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de  formare profesională a adulților 24/600/30.11.2011

INSTRUIRE

COMPETENȚE INFORMATICE
Autorizație seria MM, nr. 000674, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 24/264/05.06.2012

COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE
Autorizație seria MM, nr. 000675, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 24/265/05.06.2012

COMPETENȚE DE EXPRIMARE CULTURALĂ
Autorizație seria MM, nr. 000676, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 24/266/05.06.2012