Concurs inițiative antreprenoriale în cadrul proiectului „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”

Publicat de: Data publicarii: decembrie 5, 2018 Categorie: POCU/20/4.2/102223

În vederea bunei desfășurări a Concursului de Planuri de Afaceri aferent subactivității 5.2 din cadrul proiectului „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC” punem la dispoziția beneficiarilor recrutați în grupul țintă interesați de dezvoltarea unor inițiative antreprenoriale în orașul Jibou documentația necesară aferentă desfășurării concursului.

Pentru informații suplimentare despre cum puteți accesa una din cele 30 de subvenții în valoare de maxim 25.000 de euro prin proiectul „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prinProgramul Operaţional Capital Uman 2014-2020,Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Contract POCU/20/4.2/102223 ne puteți contacta la numărul de telefon: 0770- 534.059

1. Regulament

2. Cerere inscriere

3. Declaratie angajament

4. Declaratie fals in declaratii

5. Grila evaluare administrativa

6. Grila evaluare tehnica

8. Fisa individuala evaluare

9. Catalog