Deschiderea Biroului de Consiliere Cetățeni în orașul Jibou

Publicat de: Data publicarii: 7 mai 2018 Categorie: Evenimente, POCU/20/4.2/102223

Începând de mâine, 8 mai, orașul Jibou va avea un Birou de Consiliere Cetățeni, pe strada Avram Iancu, bloc G2, apartament 7.
Aici veți beneficia de consiliere și informare în următoarele domenii:
– sănătate publică,
– asistență socială
– asigurări sociale
– raporturi de muncă
– protecția consumatorului
– drepturi și obligații civile
– regimul proprietății
– impozite și taxe
– învățământ
– protecția copilului
– servicii publice

Vrem să venim în sprijinul comunității prin furnizarea de servicii medicale sociale și socio-medicale, în mod gratuit, în vederea îmbunătățirii calității vieții.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Servicii comunitare integrate pentru o viaţă de calitate-CIVIC”, finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul subactivitaţii 9.2.: Eveniment lansare Birou de Consiliere Cetateni.

Scopul subactivităţii este creșterea infrastructurii sociale/medicale și socio-medicale în comunitate.

Atât ca element de sustenabilitate cât şi ca valoare adaugată a proiectului este necesara dezvoltarea unei infractructuri sociale care să crească capacitatea autorității publice locale pentru a furniza servicii sociale comunității marginalizate pentru a putea aborda integrat nevoile cu care persoanele vulnerabile se confruntă.

Subactivitatea 9.2. corespunde Activitatii 4. din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.2. -Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)