Mecanisme specifice de protecţie privind nediscriminarea în baza dreptului UE .Accesul la asistenţă socială şi la alte forme de securitate socială

Publicat de: Data publicarii: aprilie 16, 2018 Categorie: POCU/20/4.2/102223

Dintre directivele privind nediscriminarea, numai Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, asigură o pro­tecţie semnificativă împotriva discriminării legate de accesul la sistemul de asistenţă socială şi la alte forme de securitate socială.

Aceasta include şi accesul la prestaţii în natură care sunt deţinute „în comun” de către stat, cum ar fi sistemul public de asistenţă medicală, sistemul de învăţământ şi sistemul de asigurări sociale. Cu toate acestea, Directiva privind egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale, prevede un drept la tratament egal pe criterii de sex în raport cu domeniul mai îngust al „securităţii sociale”.

Protecţia socială, inclusiv securitatea socială şi asistenţa medicală

Sfera conceptuală a acestor domenii nu este cunoscută cu certitudine, deoarece nu este explicată în Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deo­sebire de rasă sau origine etnică şi trebuie încă interpretată prin prisma jurispruden­ţei CEJ. Directiva privind egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale, prevede tratamentul egal pe criterii de sex în raport cu „regimurile juridice de securitate socială”. Articolul 1 alineatul (3) le defineşte ca fiind planuri ce asigură protecţie împotriva riscurilor de boală, invaliditate, limită de vârstă, accident de muncă, boală profesională şi şomaj, pe lângă „sistemul de asistenţă socială, în măsura în care acestea sunt destinate să completeze sau să înlocuiască fostele planuri.

Nu este clar ce se înţelege prin „protecţie socială”, deşi Expunerea de motive la pro­punerea Comisiei pentru Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, precum şi textul propriu-zis al directivei, sugerează că aceasta va fi mai cuprinzătoare decât „securitatea socială”.

Dată fiind aria de cuprindere avută în vedere, trebuie să se înţeleagă că orice formă de pre­staţie oferită de stat, economică sau în natură, se va încadra în categoria protecţiei sociale, în măsura în care nu intră în categoria securitate socială. În acest sens, este foarte probabil ca domeniile individuale de aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică să se suprapună.

Domeniul de aplicare al protecţiei împotriva discriminării în ceea ce priveşte asisten­ţa medicală ,va avea legătură cu asistenţa medicală publică asigurată la punctul de administrare a îngrijirilor,.Se va aplica şi asigurărilor acolo unde serviciile de sănătate sunt oferite la domiciliu, dar pacienţii sunt rambursaţi prin intermediul schemei de asigurări obli­gatorii. În acest caz, refuzul de a asigura o persoană sau perceperea unor prime majorate pe motive de rasă sau origine etnică vor intra în domeniul de aplica­re al dispozitiilor privind discriminarea .