ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – Servicii de catering necesare în cadrul proiectului „Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”

Publicat de: Data publicarii: martie 1, 2021 Categorie: Comunicate

Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct serviciile mentionate mai sus si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect : Servicii de catering necesare în cadrul proiectului Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”

Valoarea totala (fără TVA)[LEI]:  33027.52 Valoare totala (cu  TVA)[LEI]: 36000

Ofertele se vor trimite pe email: accfunbm@yahoo.com , pana la data 08.03.2021 ora limita 15:00.

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele informatii: procent, partea din contract care urmeaza a fi subcontractata, valoarea si specificarea in clar a produselor ce urmeaza a fi furnizate in baza acordului de subcontractare.

1.         Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;

2          Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;

3.         Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14-15 din oug 66

3.         Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:

a)         Formularul de oferta

b)         Centralizatorul financiar (graficul de valori corelat cu graficul de livrare a produselor)

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut in lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 120 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.