EUpTrain – manual de metode și bune practici în munca cu adulții slab calificați

Publicat de: Data publicarii: 31 martie 2022 Categorie: Comunicate

Munca cu adulții slab calificați aduce multe provocări formatorilor. Adesea, în cadrul unei grupe, există persoane din medii diferite, care au avut experiențe diferite, ceea ce necesită, din partea formatorului, menținerea unui echilibru constant: atât în satisfacerea diferitelor nevoi și niveluri de performanță ale persoanelor (de exemplu, din cauza competențelor lingvistice reduse), cât și crearea unui mediu de învățare pozitiv și armonios. Învățarea la distanță a făcut acest lucru și mai dificil. 

Acest manual are ca obiectiv oferirea de sugestii și sprijin formatorilor care lucrează cu adulții slab calificați și acoperă următoarele domenii ale procesului de formare:

— Designul cursului de formare, facilitare și prezentare.

— Metode inovatoare de învățare și învățare digitală

— Dinamica grupului și gestionarea conflictelor.

Înainte de începerea proiectului, un sondaj realizat printre 85 de formatori a identificat provocările cu care se confruntă cei mai mulți dintre ei:

modalități de îmbunătățire a comunicării cu participanții, în special atunci când competențele lingvistice sunt scăzute;

ce trebuie făcut atunci când participanții au competențe digitale reduse;

modalități de creștere a motivației și implicării participanților;

modul de eliminare a barierelor lingvistice și a diferențelor culturale din cadrul grupului;

cum să acționăm atunci când apar conflicte.

Întrucât sistemele naționale de educație și formare variază în Europa, adulții slab calificați sunt clasificați utilizând nivelurile 1 și 2 ale EQF  pentru a crea un cadru de referință comun.

Dintr-o varietate de idei, au fost selectate și incluse în acest manual 16 bune practici: activități concrete pentru cursuri, idei despre modul în care acestea pot fi utilizate și în e-learning. De asemenea sunt prezentate 8 metode pentru a completa instrumentarul de metode al fiecăruia. În plus, s-a realizat un capitol privind atitudinea și etica formatorilor, aspecte esențiale pentru evaluarea corectă a situației și consolidarea relației cu participanții.

Manualul a fost elaborat ca parte a proiectului EUpTrain finanțat prin Erasmus+, care s-a desfășurat în perioada octombrie 2020-martie 2022 cu cele 8 organizații partenere: ÖJAB, IPCenter, CEIPES, Aproximar, Wifi Hungaria, DAYANA, CCF și AKMI. O echipă diversă din Austria, Italia, Portugalia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia a fost implicată în pregătirea manualului.