POCU/20/4.2/102223

Mecanisme de protecţie împotriva unui tratament mai puţin favorabil în temeiul legilor europene privind nediscriminarea

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

În cadrul dreptului european privind nediscriminarea, un mecanism de protecţie poate fi exprimat în termeni generali sau în termeni specifici mai limitativi. Abor­darea adoptată de CEDO constă în utilizarea unui mecanism de protecţie exprimat în termeni generali, atât în cazul discriminării directe, cât şi în cazul discriminării indirecte. În schimb, dreptul UE prevede numai mecanisme de protecţie specifice limitative pentru discriminarea directă şi un mecanism de protecţie general numai în…

Read More

Discriminarea directă

By | POCU/20/4.2/102223, Proiecte | No Comments

Discriminarea directă este definită în mod similar în CEaDO şi în dreptul UE. Articolul 2 alineatul (2) din Directiva UE privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, prevede că discriminarea directă apare „atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost sau ar fi o altă persoană, într-o situaţie comparabilă, pe baza rasei sau originii etnice”. CEDO utilizează formularea potrivit…

Read More

Direcţiile de acţiune, obiectivele și rezultatele urmărite în domeniul egalităţii si nediscriminării

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

Rapoartele realizate în ultima perioadă de instituții international, constată că în România existentă o legislație favorabilă pentru prevenirea și combaterea discriminării, însă ar fi necesară o implicare mai mare a autorităților în implementarea acestei legislații. Strategia cuprinde direcţiile de acţiune, obiectivele și rezultatele urmărite în domeniul egalităţii, nediscriminării, promovării incluziunii și a diversităţii. Ea are la bază obiectivele prioritare fixate la nivel european și internaţional, în vederea armonizării cu cerinţele…

Read More

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2016-2020

By | POCU/20/4.2/102223 | No Comments

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2016-2020, își propune să reducă numărul cazurilor de discriminare din societatea românească, să promoveze egalitatea în drepturi și de șanse pentru toți, prin măsuri coerente, integrate și interinstituționale, astfel încât să contribuie la dezvoltarea unei societăți care este inclusivă și în care diversitatea este prețuită. România, ca stat democratic european, susține o politică publică de prevenire și sancționare…

Read More

Anunt Lansare Proiect POCU/20/4.2/102223 – Servicii Comunitare Integrate Pentru O Viata de Calitate – CIVIC

By | Comunicate, POCU/20/4.2/102223, Proiecte | No Comments

Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, în parteneriat cu Primăria Oraşului Jibou, Liceul Tehnologic Octavian Goga şi Asociaţia Vis Juventum Baia Mare, anunţă organizarea conferinţei de lansare a proiectului “Servicii comunitare integrate pentru o viaţă de calitate – CIVIC”, contract POCU/20/4.2/102223, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 “Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”. Perioada…

Read More

102223 – Articol Antidiscriminare

By | Comunicate, POCU/20/4.2/102223, Proiecte | No Comments

Direcţiile de acţiune, obiectivele și rezultatele urmărite în domeniul egalităţii si nediscriminării Rapoartele realizate în ultima perioadă de instituții internaționale, constată că în România există o legislație favorabilă pentru prevenirea și combaterea discriminării, însă ar fi necesară o implicare mai mare a autorităților în implementarea acestei legislații. Strategia cuprinde direcţiile de acţiune, obiectivele și rezultatele urmărite în domeniul egalităţii, nediscriminării, promovării incluziunii și a diversităţii. Ea are la bază obiectivele…

Read More

Plan achizitii – POCU/18/4/1/102223 – Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- CIVIC

By | POCU/20/4.2/102223, Proiecte | No Comments

POCU/18/4/1/102223 – Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- CIVIC Planul de achiziții Lider – Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare Nr. crt. Titlu achiziţie Descriere achiziţie CPV Tip contract Valoare contract Moneda Tip procedură Dată publicare procedură Dată publicare rezultat evaluare Dată semnare contract Dată transmitere J.O.U.E 1 102223 – Aparat de laminat 42994230-1; Furnizare 2,975.00 LEI Achiziție directă 2017 2017 2017…

Read More

POCU/20/4.2/102223 – Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate

By | Comunicate, POCU/20/4.2/102223, Proiecte | No Comments

Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare va derula, in perioada august, 2017 – august, 2020, proiectul Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate cofinantat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020 Perioada de implementare: 10.08.2017 – 10.08.2020 Solicitant: Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare Partener 1: Orasul Jibou Partener 2: Liceul Tehnologic “Octavian Goga”, Jibou Partener 3: Asociatia…

Read More